Chưa phân loại

rảnh vẽ chơi


…còn một duy nhất một cây cọ xài được, không sao vẽ đâu chỉ bằng cọ

tranh chờ khô , còn dở dang…

Advertisement