nghe, thấy và viết

ta dương cờ trắng đầu hàng !


ta đầu hàng ! ta đầu hàng !

ta là dân ta thua tan hoang.

ta làm dân ta đéo nói ngang.ta biết nhục nên ta đầu hàng

đầu hàng bọn ăn sóng nói gió

đầu hàng bọn xem dân thua chó

[ta lại phải xin lỗi con chó .nó trung nghĩa hơn tỉ thằng người ]

ta đầu hàng !

Nhưng ta phải công nhân điều này đất nước đâu có độc tài

đảng Hải Phòng phất phới cờ bay.

đảng Tiên Lãng mồm loa mép giải

đảng “riêng nó” đó trăm tay nghìn mắt

đảng “ riêng nó”  kia xương sắt da đồng

ta là dân ! ta là dân!

ta đưa cờ trắng [ làm ] từ quần vợ ta

ta xin thua! Ta xin tha!

ta xin bẻ bút về nhà bán khoai

ta là ai ? ta là ai ?

ta là ai cũng chăng ai ta là!