Không phân loại

Ngủ nuy là mộng bình thường


nắng chia nửa bãi chiều rồi
trên giường khách sạn có đôi lá sầu
sợi mừng con nhện giăng mau
em ơi cứ ngủ anh hầu tòa đây
lòng anh không thích tòa này
không con chim mộng nào bay đầu giường
ngủ nuy- là mộng bình thường
mà sao tắt tiếng thùy dương đôi bờ

[ nhớ huy cận]

Advertisements