ngẫm

không có “but”


Thôi đi mấy tía…

Không có “ but…”

Nghệ thuật đích thực là thứ đi giữa lòng lề đường.xe cán thì ráng chịu.không có thứ nghệ thuật hàng hai- vừa an toàn vừa có danh nghen mấy tía.

Mấy tía làm nghệ thuật hai hàng xin cứ tự nhiên

Nhưng đừng có bàn chữ đồng ý “ nhưng “ [ but] với tôi nghen

Trẻ có thể ngu- giờ hết trẻ rồi.

Tôi quan niệm nghệ thuật thế đó.

Không có “ NHƯNG…”

Chắc cú

Vậy đó…

Advertisements

11 thoughts on “không có “but”

  1. Lần này thì lật “dưới văn bản” lại thấy một cái văn bản khác, chịu, chẳng hiểu anh Kwan đang tranh luận dở dang với cái cối xay gió nào.

  2. yesssss sir, no lip synch, no ”3D”, no ”cholesterol-free”, no photoshop, no msg, no celine dion, no karaoke…

  3. Chào anh. Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, mà trong cuộc sống thì cũng không có “but”. Tui nghĩ vậy đó anh Quân à. Chúc anh khỏe.

  4. “Nghệ thuật đích thực là thứ đi giữa lòng lề đường.xe cán thì ráng chịu.không có thứ nghệ thuật hàng hai- vừa an toàn vừa có danh nghen mấy tía…”

    Nói thiệt tình là cháu đọc mà không hiểu gì cả. Chú có thể nói rõ trong trường hợp cụ thể nào đó được không ?

      • Đi giữa đường nghĩa là không phải lề trái, cũng không phải lề phải, nghĩa là nghệ thuật đúng nghĩa. Dưng mà nguy hiểm nắm nắm : xe pháo lề phải chạy ngang cũng coi chừng văng miễng, xe pháo lề trái coi chừng cũng hun luôn anh chàng Đỗ ốm tong teo… Thảm thương thay hành trình của người làm nghệ thuật! (Còn nhớ Giáp văn Thạch phổ nhạc bài Quê Hương không bác Đỗ? ông ấy không chết đói nhưng đói đến chết!!!)

Đã đóng bình luận.