lăng nhăng / nghe, thấy và viết

thơ tháng bảy


tranh digital Hoàng Ngọc Biên

xá gì những khổ đau lặt vặt [*]

vui gì những vinh quang ăn may

ta làm nhánh cỏ dại đâm qua kẽ đá

lót đường.

thích thì tự nở một mình

một bông hoa tím

cỏn con.

[*] thơ đoàn thạch biền

Advertisements

One thought on “thơ tháng bảy

  1. Ừ ! Làm nhánh cỏ dại cho nó lành.
    Đừng là cỏ gai khiến thiên hạ phải tìm cách…diệt

Đã đóng bình luận.