nhảm / tào lao

warning!


1-không được để một lũ điên biến mình cũng thành điên.

2-không được biến mình thành điên vì một lũ điên

3-có khi lũ điên ấy “rất tỉnh” chỉ mình hóa điên

4-không được để mình hóa điên vì một lũ “rất tỉnh.”

5-nếu đi theo kim chỉ nam nào trong cuộc đời,hãy đi theo mũi tên trên tấm bảng kia.

6-xong phim!

(Oct 24, ’09 12:29 AM)

Advertisements

One thought on “warning!

Đã đóng bình luận.