lăng nhăng

trong bàn rượu…Nov 16, ’09 11:39 AM

trong bàn rượu.

một người bảo;

-dân chủ là một trò chơi

người kia nói:

-xin phép sửa anh từ “trò chơi”

dân chủ là quà tặng lành sạch của thượng đế dành cho con người,nó không phải “trò chơi”

một người khẽ cau mày

một người tủm tỉm cười kín đáo

tôi bảo;

thôi

uống!

dây cà ra dây muống

ắt có đánh nhau

điện thoại cha nào vừa réo

vợ gọi về kìa

mau!

Advertisements