lăng nhăng

thôi mà! cho can đi mà…May 28, ’09 12:54 PM

Thôi mà anh

Đừng có nói chuyện nghệ thuật

Anh tối nào (cũng như tôi)

Toàn hẹn gái nhậu nhẹt

toàn thức khuya dậy muộn

Anh có đọc éo gì

Mà nói nghệ thuật

Thôi mà em

Đừng bày đặt nói chuyện hollywood

Em tối nào cũng váy ngắn tới háng

(Thế thì cũng tốt thôi)

chờ điện thoại

Đến ngồi nhậu với mấy anh

mấy anh cũng như mấy em

Toàn nói chuyện…bá vơ và …( tự ý đục bỏ)

Em thức khuya dậy muộn

Giờ éo đâu mà đọc

Mà học

Mà nghe

Mà hàm thụ những điều cần hàm thụ

Mà bày đặt tuyên ngôn nghệ thuật

Anh muốn ói lắm!

Thôi mà mấy chú

Phim mấy chú như cứt

Chưa chiếu thiên hạ cũng biết nó có gì

Mà ưa to mồm

Mấy chú có chịu học,chịu đọc,chịu nghe éo đâu

Mà ti toe to mồm về nghệ thuật

Thôi mà anh bạn

Anh kiếm tiền -cứ kiếm tiền đi

Kiếm tiền lương thiện không có xấu

Làm show cứ làm show đi

nhưng

Ăn cắp chỗ này tí chỗ kia tí

Thì đừng nói phét

Chứ anh mà đạo diễn éo gì

Thôi mà mấy anh holly…

Nghệ thuật con khỉ mốc!

Nghệ thuật ta á?

chẳng ra tàu ,chẳng ra tây

Nhưng đứa nào cũng nói nhây

Trời cũng chỉ to bằng vung

Mệt quá

Thôi mà kwan

Chú mày cũng chẳng ra đek gì

Cũng nên đọc đi

Học đi

Bớt lăng nhăng lại

Mở cái tai ra

Mở con mắt ra

Mà học

Chứ đừng như bọn to mồm tài thì như cứt

Học thì khó khăn

Dốt thì không ai bằng

Mà suốt ngày tuyên ngôn

Toàn những điều dốt nát

Cái gì cũng xông vào bốc phét

‘kính thưa toàn thể mọi vấn đề!!!”

Thôi nhé em

Nghe…

Kinh lắm!

Advertisements