lăng nhăng

thử bàn về sự chết!


Nov 12, ’09 11:43 AM

Ông diễm châu (*) khi sống bảo:

-chết là hết!

Tôi thì rụt rè phát biểu:

-chết vì ăn

-là cái chết băn khoăn!

Chết vì tình

-là cái chết thình lình!

Chết vì ngu

-là cái chết ruồi bu!

Chết vì no

-là cái chết trời cho!

Chết vì đói

-là cái chết tươi rói!

Chết vì ngoan

-là cái chết rất oan!

Chết vì tiền

-là cái chết thật phiền

Chết vì “đồn”

-là cái chết rất ồn

Chết vì “ồn ” (tự ý đục bỏ một mẫu tự)

-là cái chết rất khôn!

(*) thi sĩ,dịch giả

Advertisements