lăng nhăng

tạm gác & đi…


Mar 4, ’09 2:40 PM

Tạm gác lại vài chuyện
Tôi đi về phía những đứa trẻ đáng tuổi con tôi
Chúng thiếu thốn đủ thứ
Trừ phẩm giá làm người
Đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa
Càng con nhà nghèo càng sáng sủa
Lạ thật

Tôi không đi “xóa đói giảm nghèo”
Sau thời cứ ra ngõ là gặp anh hùng
Đến thời cứ ra ngõ là gặp bần cùng
Tôi bó tay thôi
Bill gates cũng bó tay thôi

Chúng tôi đi như kẻ mò mẫm tìm chút ánh sáng
Nơi những đứa trẻ mặt mũi xanh như tàu chuối vì đói ăn
Những đứa trẻ học môn gì cũng giỏi trừ môn thể dục
Để cảm ơn chúng

Cảm ơn sự hiếu học và cách giữ gìn phẩm giá
Những đứa trẻ đang trở thành thanh niên
Thèm tri thức
Và làm người tử tế.

Hay chính chúng đang dạy về sự tử tế
Cho chúng ta.

Tạm gác lại chuyện phải chửi những thằng bất lương
Những thằng trí thức giả vờ
Những tên đạo đức giả
những kẻ làm giàu cho nó & làm nghèo xứ sở này bằng tham nhũng

Tôi đi về phía những đứa trẻ quá nghèo
Nhưng lại dư thừa nhân cách
Tôi chân thành cảm ơn những nhà giàu chân chính
Giàu tiền và giàu luôn cả sự chia sẻ

Cả nước ăn mày hết cả
chắc chẳng ai có thể giúp ai…

(*) người cha bán kẹo kéo nuôi con-và 2 chị em vẫn học hành thật giỏi trong thiếu thốn .vật dụng trong ngôi nhà này là của chủ nhà.họ không có gì cả (ảnh trần thôi)

Advertisements