lăng nhăng / tào lao

ôi giàn thiên lý…


Khi xưa ta trẻ ta nghèo

Giờ tiền rủng rỉnh nó teo mất rồi

Vợ ta lo đứng lo ngồi

Chạy tìm phương thuốc phục hồi chức năng

“thôi em đừng có lăng xăng

Qua cô hàng xóm nó” căng” tức thì..,”

Vợ ta chép miệng “hèn chi!

Mấy cha hàng xóm (cứ) lì lì…qua đây!

Lời bình:

Tưởng giàn thiên lý rất xa

Ngờ đâu thiên lý rất là… cạnh bên

Kwan.

Apr 7, ’09 1:50 PM

Advertisements