bạn bè / nhảm / tào lao

ngày lấy chồng em đi qua con đê…


Nov 8, ’09 10:38

sòng phẳng: mượn nợ anh trịnh công

tặng vợ ngày đi lấy chồng

hai mươi (lăm) năm

xin trả nợ người

trả nợ một nàng đã lấy phải tôi

hai mươi (lăm) năm vơi cạn lại đầy

tưởng là đầy tiền

té ra đầy chai…

hai mươi (lăm) năm khất nợ lần này

nợ thuở quá nghèo (vẫn) không lấy thằng tây

hai mươi (lăm) năm vướng phải thằng này

chẳng biết ngày nào em mới gặp may

hai mươi (lăm) năm tiên nữ bị đày

đời nàng như diều đứt hết cả dây…

hai mươi (lăm) năm xin trả nợ dài

trả nợ bờ kè,trả nợ cái chai

hai (mươi) lăm năm thức trắng mặt mày

mở cửa chồng về tê hết cả tay…

hai mươi (lăm) năm xin nợ dài dài

trả nợ một lần toi hết đời Mai…

11.11.1984 – 11.11.2009

Advertisements

4 thoughts on “ngày lấy chồng em đi qua con đê…

Đã đóng bình luận.