lăng nhăng

một bài thơ trắng có phụ lục


Oct 25, ’09 3:24 AM

CHUNG DO KWAN

đỗ trung quân dịch từ nguyên tác tiếng triều tiên

một bài thơ trắng có phụ lục

này anh bạn     viết xong chưa

đừng vội     đừng vội post

hãy khoan gửi đi

đọc lại lần nữa hãy đọc lại lần nữa

xem nào     có thấy gì không     có thấy gì không anh bạn

viết xong chưa anh bạn     đừng vội post

hãy khoan gửi đi

hãy đọc lại lần nữa

có thấy gì không     thấy gì không     không thấy gì?

thì cứ vẫn khoan post

cứ vẫn khoan gửi đi

hãy uốn     hãy uốn cái màn hình của bạn

bảy lần

uốn theo cách uốn lưỡi của cha ông

không thấy gì? vẫn hãy cứ xóa nó đi

không thấy gì? vẫn hãy cứ xóa hết đi

này anh thi sĩ

nghe rõ không cần trả lời

xóa hết đi

xóa sạch

rồi hãy hân hoan bấm con chuột

post lên

hãy an toàn gửi đi

chỉ một trang trắng xóa     một màn hình trắng xóa

đấy là bài thơ an toàn

ngoài cửa mưa kia     bạn hãy nhìn     mưa hay bão

mưa bão mới là một bài thơ hết ý     còn anh bạn – nói đừng buồn

còn lâu lắm

bạn mới là thi sĩ

phụ lục: một bài thơ ngắn chữ nghiêng

là thi sĩ nghĩa là

tru với chó

Advertisements