lăng nhăng

một bài thơ nhân giỗ mẹ lần thứ 17Nov 2, ’09 12:44 PM

Trên bàn thờ nhà tôi

Có mấy cha lạ hoắc

Tôi chẳng biết là ai

Cũng không thèm thắc mắc

Lớn lên tôi hỏi mẹ

“chàng …bố của con đâu?”

Mẹ cười rưng nước mắt

Không nói chỉ xoa đầu

Bây giờ tôi thắc mắc

Mấy thằng cha lạ hoắc

Có phải bố tôi đâu

Sao nó ngồi chễm chệ

Khoe hói với khoe râu

Nó biết tôi là ai?

Da vàng mũi thì tẹt

Tôi biết nó là ai?

ở đâu đến bốc phét

mẹ tôi đã mất rồi

bàn thờ thì chật chỗ

tôi “dẹp mẹ” mấy thằng

nó đâu phải là bố

con mời mẹ lên đây

ngồi ngay vào chính giữa

chỉ có mẹ được thờ

giữa mùi thơm hoa huệ

mấy thằng lạ hoắc kia

không oán cũng không thù

gửi nhà thờ nghe kinh

gửi vào chùa nghe kệ

(giỗ mẹ lần thứ 17- 2005)

Advertisements