lăng nhăng

một bài thơ ngắn hay nhất trong sự nghiệp (nếu có cái gọi là sự nghiệp


Oct 26, ’09 12:48 AM

sáng thức dậy,một câu thơ nảy trong đầu:

kwan! you  are an poet of shit!

Advertisements

2 thoughts on “một bài thơ ngắn hay nhất trong sự nghiệp (nếu có cái gọi là sự nghiệp

  1. Hê. Quan anh dọn nhà mới oách thế. Làm chai Chivas tân gia đi thôi, cho đệ uống ké với 🙂

Đã đóng bình luận.