nghe, thấy và viết

mỗi tuần một chuyện…


WOW !

Hội VHNT Thừa Thiên- Huế vừa trao giải VHNT- Cố- Đô cho nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm  tập thơ “Cõi Lặng” với đánh giá “…Đầy tính chiêm nghiệm và triết lý sâu sắc…”

BÌNH LOẠN:

Hãy để chính thơ Nguyễn Khoa Điềm “phản biện” tính ” triết lý và sâu sắc” :

“…không tiếng đập nào khác ngoài trái tim anh

người ơi tôi yêu người tha thiết

tôi sống với người!

tôi chết với người

cõi lặng

tôi vượt qua ghềnh thác

đến những miền trong xanh…”

BÓ TAY!

THƠ CỦA ÔNG CỰU ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,CỰU TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG VHTT.CỰU BỘ TRƯỞNG VHTT..

DÁM KHÔNG TRAO GIẢI KHÔNG CÁC PÁC VĂN NGHỆ CỐ ĐÔ?

Jan 29, ’10 8:06 PM

Advertisements