nghe, thấy và viết

mỗi tuần một chuyện kỳ cục


viết lách mệt mỏi quá,nay chuyển qua vui chơi giải trí.mỗi tuần chủ blog sẽ chọn một chiện kỳ cục post chơi

tuần này xin chọn vụ anh hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học sinh của mình đòi TỤT QUẦN trước tòa để chứng minh anh đã “giữa giờ chơi mang đến lại mang về” mất khả năng chi trả nghĩa là trym tróc đã “sống đời thực vật” từ lâu tòa bác bỏ đề nghị này.

LỜI BÀN:

ĐỨNG trước CÔNG ĐƯỜNG hoàn toàn khác NẰM giữa THIÊN ĐƯỜNG.nhìn mặt ông Tòa thì đến Lao Ái cũng …”sống đời thực vật” như thường.tòa bác là đúng,chẳng chứng minh được gì cho dù có tụt quần

kwan

Jan 29, ’10 12:12 AM

Advertisements