lăng nhăng

khinh em là tự…


Mar 9, ’09 3:45 AM

Entry viết riêng cho các cô massage,đứng đường,gái gọi ,gái điếm,gái phục hồi nhân phẩm…nôm na là Kiều-trong ngày 8-3 này
Vì bất tài nên mượn 2 câu thơ của nguyễn bảo sinh tặng các nàng

“Đã đi vào chốn lầu xanh
Khinh em cũng tự chính anh khinh mình…”

kwan ăn theo:

“đã sinh làm giống nòi tình
còn cao đạo chính tự mình khinh… ta…”

Chúc các em gặp người tử tế hôm nay-ngày dành cho phụ nữ
trân trọng.
kwan

Advertisements