ngẫm

John Cage! ông chỉ được cái nói đúng!


” tôi không hiểu nổi tại sao người ta lại sợ những ý tưởng mới.tôi thì tôi sợ những ý tưởng cũ…”

I can’t understand why people are frightenned of new ideas. I’m frightenned of the old ones! (*)

John Cage (1912-1992);nhà soạn nhạc người mỹ,nhà thơ,lý thuyết gia âm nhạc,họa sĩ,tín đồ phật giáo thiền tông

Advertisements