lăng nhăng

Em tôi


ngứa tay vẽ chơi

Em tôi ưa đứng

Nhìn trời xanh xanh…(*)

Em tôi ưa nói

Biển mình xanh xanh

Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ

Vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây

Em tôi khẽ nói

Đầy đủ bằng chứng

Chủ quyền ta đây

Chủ quyền ta đây…

Em tôi khe khẽ nói

Một bài quen tai…

Một bài quen tai…

Một bài hay hay…

Không sai một chữ

Một bài xưa nay…

(*) lê trạch lựu-để tặng một người em gái…

Advertisements