lăng nhăng

em ạ! lỡ có sao cũng không sao…


minh họa : ĐTQ

đã khuya rồi em ngồi đếm sao…(*)

một ông sao sáng…

hai ông sao sáng…

ba ông sáng sao…

đất nước một sao

nhưng em ạ! Ta toàn chơi năm sao

nhà hàng năm sao…

khách sạn năm sao…

du lịch năm sao…

diễn viên ngôi sao…

ca sĩ siêu sao…

tất nhiên

đại tướng cũng năm sao

đất nước chỉ một sao

ta ngồi giữa đêm xoa cằm đầy râu tự làm chiết dza thi sĩ

ta bèn nghĩ…

Ta không sao

Cũng chả sao

Ta có sao

Cũng không sao

Eureka!

Eureka!

Eureka!

(*) lời một bài hát teen

Jan 30, ’10 5:36 PM

Advertisements

One thought on “em ạ! lỡ có sao cũng không sao…

  1. Hi, Bbu , khỏe không anh?
    Còn nhớ thằng em này không?
    Gửi lời thăm anh và luôn thể anh Huy Đức !

Đã đóng bình luận.