lăng nhăng

đêm chúa hài đồng xanh biếc


Đêm thì xanh

Hang đá  thì ấm

Chúa hài đồng thì đẹp

Tôi ra đường trong đêm hơn hai ngàn năm trước.đường phố kẹt cứng.có cú huých mạnh phía sau.

tôi đỏ mặt tía tai ‘đi đứng như con…”

Có tiếng thì thầm bên tai: “ bình tĩnh nào ! ta đây!”

Đêm vẫn xanh

Hang đá vẫn ấm

Tôi nhích dần trong dòng xe đông,vương cung thánh đường phía trước

Mãi không sao đến được

Tôi đỏ mặt tía tai “đường phố như con…”

Tiếng thì thầm bên tai: “bình tĩnh nào con! Ta đây!”

Thôi về!

Sau ba tiếng luồn lách chục cái ngõ hẻm tôi vào được cổng nhà

Hang đá vẫn ấm

Chúa hài đồng vẫn đẹp

Đức mẹ vẫn đẹp nhất thế gian

Tôi nghe tiếng thì thầm lúc nãy

“..quo vadis? Quo vadis?..con đi đâu? Đi tìm ta ư? Nãy giờ không có ta nhắc nhở

Chúng nó đánh con vỡ đầu.

Ta sinh ra trong bần hàn và chết trong sỉ nhục

Đâu phải để chúng mày đánh nhau…”

Dec 15, ’09 12:28 AM
Advertisements