lăng nhăng

bùn bùn vít nhảm…


Bùn bùn vít nhảm

……………………………………

1-wê hương là giề hở mịa?

Mà kô j iaó jạy fải iu

Wê hương là giề hở mịa?

Ai đi xa cũng nhớ nhìu?

2- tháng séo mưa..mưa

Já chời đừng mưa

Và anh đừng nhớ

Chời không mưa và anh không nhớ

Anh còn bít làm giề?

3- jữa jiờ chơi mang đến lại mang jề…

4- mưa nèo cũng giống mưa nem ngoái

Chỉ có iem là nem cũ thoai…

5- pỗng jưng nhớ áo đỏ…

Pỗng jưng nhớ áo hoa…

Pỗng jưng nhớ áo tím…

Nhớ lun áo kà sa…

Pỗng jưng nhớ tóc ngắn…

pỗng jưng nhớ tóc jài…

Pỗng  jưng nhớ không tóc…

Nhớ lun đầu hifi…

( Kwan chích thơ đỗ chun wan…)
Dec 13, ’09 10:25 AM

Advertisements