nghe, thấy và viết / nhảm

ước gì ( không phải nhạc mỹ tâm)


Theo tục đầu năm ai cũng muốn ước một điều gì đó tốt đẹp.tôi cũng bày đặt ước

( mà thôi! Tự ý đục bỏ điều ước của mình.đúng hơn cất kỹ nó thỉnh thoảng lôi ra …ước)

Chỉ ngộ nhất là ngài Bộ Trưởng BỘ GIÁO DỤC. ngài Thượng Thư ước :

“ mong ước lớn nhất của tôi là nước ta tiếp tục giữ vững ổn định… CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ…”

Ba chấm than vĩ đại !!! nấc cục miết chớ chứ biết noái chi thêm

Feb 11, ’10 12:48 AM

Advertisements