lăng nhăng

trước 16 giờ-14-10…


Hoa sữa hả? cũng đứng ngoài phòng xử

Cứ việc thơm lâu cho thiên hạ đau đầu

Em ạ! Sáng nay không tốn tiền điện thoại

Cứ alo! coi “sóng” nó về đâu?

“Sóng” về đâu ai mà biết chứ…

người còn chưa biết người về đâu

ta chúc một lời linh thiêng vậy

gối cũ -đêm mai- thơm- rất- lâu…

Advertisements