lăng nhăng

thu với lại đông!..kệ bà nó!


Nov 14, ’08 1:25 PM

trời lạnh bởi vì nó áp thấp

thu thiếc con khỉ khô!

ta làm thơ đủ lâu để ngu

thế là đủ.

làm nữa có mà phát rồ!

sai gòn lạnh là có đứa la toáng

đứa thì mùa thu -đứa thì mùa đông

ta nói mùa gì cũng mặc xác nó

ai còn chai rượu nào không?

Advertisements