nhảm / tào lao

Thông cáo….


Nov 10, ’08 8:43 PM

do những đóng góp thiết thực,”trực quan sinh động” bằng chính “body” của mình giúp Chính Phủ có cái nhìn đúng đắn về tình trạng thực của dân sinh đất nước,khiến bộ Y tế phải rút lại ” 83 quy định” đối với người điểu khiển ,lưu hành xe gắn máy vừa qua,và nhận phê bình của PTT Chính Phủ.Nguyễn thiện Nhân.

vì những công trạng ấy.Chính Phủ đã chính thức tuyên dương công lao và bổ nhiệm Chung Do Kwan làm hiệu trưởng “Trường Đảng dân lập” đầu tiên của VN ,ngoài ra ông còn kiêm chức trưởng khoa hiến xác thuộc ĐHYD.TP.kể từ ngày…tháng…năm..( nguồn:theo blog Osin-kwan & những đóng góp về chính sách))

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

warning! thông cáo này ai tin thì tin,không tin càng tốt!

Advertisements