tôi thích

thần tích cổ loa thành…


…này con ốc nhỏ anh hùng!

(nguồn net.không biết tên tác giả-ducdenthui st)

Advertisements

One thought on “thần tích cổ loa thành…

Đã đóng bình luận.