lăng nhăng

thư biên giới 2009


Những cành đào bắc kinh
Mùa xuân năm sau
Một năm sau thiên an môn
bỗng đỏ khác thường
Người ta bảo
Đấy là thần phách
những sinh viên vô danh
bay lên từ xích xe tăng
Bất tử.
Ai chết vì những người đang sống
Linh hồn thường có màu hoa đào
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Những rẻo cao
ba mươi năm sau
sau ba mươi năm…
Những thung sâu
Lũng cú
Những rừng đào biên giới việt nam
Hoa nở đến 2 lần
(cũng có thể nở đến trăm lần…)
Những linh hồn vị quốc vong thân
Lập lòe mãi
trong màu
hoa
đỏ
ấy…
(gửi lê đức dục và bạn bè)
kwan.
Advertisements