bạn bè / lăng nhăng

tống biệt hành 14-10…


người đi ừ nhỉ ! người đi thật

thẻ thà coi như hơi rượu bay

vợ thà coi như hơi bia bọt

bồ thà coi như mồi đưa cay

ra tòa ừ nhỉ! ra tòa thật!

ngươi thắng vì chơi môn ngươi chơi

ta thua ừ nhỉ !ta thua thật!

ta tưởng ngươi còn ba lăm hơi

ngờ đâu ai biết ngờ đâu chứ?

ngươi khỏe như là 5 con voi

thế nhá ngày mai ta ra tòa

có về hay sẽ được chơi xa

thì thôi em ạ em còn trẻ

hóa đá làm chi uổng kiếp hoa

nhưng mà ta dặn em lần cuối

báo bổ gì cũng tránh cho xa

là lá la la là là là lá la la!!!….

Advertisements