lăng nhăng / ngẫm / nhảm

ra là thế!


không ăn cũng muốn ói

không uống cũng muốn ói

nghe nhạc cũng muốn ói

xem phim cũng muốn ói

đọc sách cũng muốn ói

vẽ vời cũng muốn ói

làm thơ cũng muốn ói

nhìn đâu cũng muốn ói

uống thuốc chống ói

cũng mắc ói

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nhìn thằng mình trong gương

bèn

ói!

thấy thương!

Advertisements