ngẫm

note lẩn thẩn…


.”để quên một cuộc đời,con người chí ít cần thêm một cuộc đời nữa…” (Joseph Brodky)

.cũng muốn quên đi cuộc đời của mình-khổ thay! ta cũng chỉ có mỗi một cuộc đời…

“đã yêu chiếc gương ấy thôi thì đành yêu cả những mảnh vỡ của nó…” có người từng ngậm ngùi nói vậy

.trình bày vẻ đẹp của cuộc sống hay trình bày mặt trái của nó là thái độ cần thiết của một người cầm bút.thơ không mang tính giáo dục,thơ không mang tính định hướng,thơ không mang tính chỉ đạo.thơ là thơ,vớ vẩn,tưng tửng hình như chỉ thế thôi.

.bông hoa tươi tắn hay vẻ tàn khô của nó chưa biết cái nào đẹp hơn

.không có Judas .Chúa không hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc của mình.

Judas-vẻ đẹp khác của cứu chuộc.thẩm mỹ khác của Thánh Kinh.

Advertisements