lăng nhăng / nhảm

nhảm đầu tuần…


đừng hỏi ta tội gì?

khi tòa chưa tuyên ta chưa biết

đừng hỏi ta tội gì?

chừng nào tòa tuyên ta mới biết

hôm nọ

ta lỡ tay bẹo má một nàng xinh đẹp

bẹo má thôi nhá mà không xin phép

tự dưng ta ra tòa về tội hiếp dâm

hỏi có điên không?

hôm nọ

cáu tiết

ta thực sự có âm mưu hãm hiếp

ta yên chí mình gỡ lịch 10 năm

nhưng tòa không cho ta” yên chí”

yêu thơ ta-tòa đổi tội danh

“tha bổng vì … dao gãy nửa chừng…”

thế nhé

đừng hỏi ta tội gì

ta không biết đâu …

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mùa thu hoa sữa gợi mùa yêu

ai nhớ trời xanh màu rau muống

mua vé mà xem-thu cô liêu…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hương cốm thơm thơm áo sọc rằn

ra tòa trời lạnh nhớ quàng khăn

người ra đi đầu không ngoảnh lại

sau lưng khối kẻ đứng cười gằn…

Advertisements