lăng nhăng / nhảm

nhảm cuối tuần…


giòng sông nhúng dấm vầng trăng

vần trăng xơi tái giòng sông lọ nồi

chết cha mày nhé thơ ơi!

làm đi- thơ cũng bốc mùi như sông

bao cao su mắc cành sen

kệ cha cành trúc bỏ quên áo người

anh Quang Lập của em ơi!

làm sao văng tục lên trời như thơ?

Advertisements