lăng nhăng

ngựa…người. ..người… ngựa…


Sep 28, ’08 1:41 PM

1-…ngoài phố có gì?

sao chân ngựa ốm nằm lì ở đây?

2-…đêm qua

…khạc phổi ra tay

thử xem mây khói đã đầy lên chưa?

3-…đêm qua

quỉ sứ đến thưa:

-lạy ông ! địa ngục con chưa chào mừng!

…vậy thôi!

nắng vẫn tưng bừng

ngựa người….người ngựa…chưa dừng chân bon…

Advertisements