lăng nhăng

ngủ trong mùa lũ…


1-ngủ đi mộng vẫn thất thường

thất- tha -thất -thểu- thất- luôn- mùa- màng

ngủ đi mộng đã tan hoang

hoang- vu -hoang- địa-hoang-đàng-hoang-liêu…

2-ngủ đi mộng đã tiêu điều

điều- tra- điều -án -thêm- điều- tra- viên

ngủ đi mộng vã mùi tiền

trăm con chim mộng nổi điên đầu giường…

4-ngủ đi mộng đã cởi truồng…

Advertisements