nhảm / tào lao

muộn mất rồi…


‘dừng thực hiện qui định chuẩn thấp bé ,nhẹ cân,ngực lép…

đấy là đề nghị của chính Bộ Y Tế với Phó Thủ Tướng chính phủ đối với chính quyết định của ngành mình…(báo Tuổi Trẻ 30-10-2008)”

Kwan nhận bao nhiêu là lời chúc mừng từ đồng nghiệp,bạn bè.nhưng khổ thay! đã muộn mất rồi ,mấy hôm nay đi vắng là để…

vừa đi pơm dzú lỡ rồi

tôi nhìn tôi thấy thằng tôi…kỳ kỳ

thấy mình không giống mọi khi

ngực thì Lý Đức

mông thì

Sạc Lô…(!!!)

……………………………………………..

(may mà chưa sửa vòng 3

nếu không ngoe ngẩy lại là J.Lô…)

Advertisements