lăng nhăng

một ngày thường…


Sep 29, ’08 7:43 PM

lô cốt vẫn lô cốt

kẹt xe vẫn kẹt xe

ngập đường đường vẫn ngập

nện nhau vẫn nện nhau

ma túy vẫn ma túy

chị em vẫn chị em

công viên mùa thu trước

thu này toàn kim tiêm

cuộc đời vẫn tưng tửng

như là nước qua cầu

cuộc đời vẫn mải miết

như là mây trên đầu

ta không đi ra phố

thì cũng có sao đâu

không có ta trên phố

thì đã làm sao nào?

có gì mà tưởng bở

có gì mà ầm lên

ta đưa em đi nhé

tìm vào quán không tên…

Advertisements