lăng nhăng

kwan chết queo râu…


Oct 23, ’08 8:16 PM

cái tình ấy là cái tình chi?

em bỏ thằng Kwan em ra đi

thằng Kwan thảm quá đi treo cổ

mi chết ngu thì cứ chết đi!

nhưng mà sao lại lấy tên tau?

thiên hạ sướng rồ nó kháo nhau:

“từ nay vắng một thằng mất dạy

đạo đức xứ mình lên rất cao…”

( nguồn: VN exppress: một chú Singapore tên Kwan treo cổ vì tình ở Thanh Hóa)

Advertisements