lăng nhăng

không đề


Feb 23, ’09

dặn lòng bảo cố quên đi

mà trong giấc ngủ cớ gì đa mang

hoa đào nở dọc đường biên

nghe như máu chảy ruột mềm đất đai

Advertisements

One thought on “không đề

Đã đóng bình luận.