lăng nhăng

hoài cảm không cung tiến…


nơi nào hoa sữa thơm như thế

có phải sân tòa án đấy không?

thu nào hơn được thu Hà Nội

hương cốm thơm thơm áo sọc rằn…

(tặng ai không biết tặng ai bi giờ…)

Advertisements