lăng nhăng

hạc sao kêu thảng thốt…


hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt (*)

hỡi bàn chân ngũ sắc

sao giẫm dấu giày lệch cả giấc mơ ta?


(*) tựa một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Advertisements