tào lao

giáng sinh…đường về đồi thập giá…


Dec 5, ’08 3:28 AM

1-dường như anh đang chết dần trong giấc ngủ

hay giấc ngủ là sự chết?

không biết…

2-trong giấc ngủ đứa trẻ lớn dần lên

trong giấc ngủ nụ hoa hé dần ra

sau giấc ngủ đứa trẻ thành người già

sau giấc ngủ nụ hoa chờ úa

sống và chết

không biết…

3-anh ngủ mấy ngàn ngày?

và thức mấy ngàn ngày?

anh chết mấy ngàn lần?

và sống mấy ngàn lần?

không nhớ…

4-chỉ cây trạng nguyên lá đỏ

tưởng héo tàn

vô phương cứu chữa

sáng nay thấy một chồi rất nhỏ

báo giáng sinh…

khởi đầu sự chết…

(33 năm đường về núi Sọ…)

5-chúa ngủ mấy ngàn năm?

chúa thức mấy ngàn năm?

sống và chết

sỉ nhục và vinh danh…

anh cũng chẳng biết…

Advertisements