nhảm / tào lao

giỡn chút con trai!…


Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên…(có bão chăng?)

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên….(áp thấp chăng?)

Đêm nay ta vẫn một mình nhớ con…( có thể có thêm cái chai )

Đêm nay ta lại một mình…

Nhớ con vội vàng trong nắng trưa …(trễ bus,trễ metro.)

Áo phơi trời đổ cơn mưa…( đi học sao lấy đồ vào được)

Bâng khuâng thương con không còn nhỏ…(21 rồi, lấy vợ dư sức)

Học xong khối đứa đón đưa…( bảnh giai thế kia)

Nhớ con giọt mồ hôi tóc mai…(để đầu đinh không tóc mai)

Gió sương huề cả hai vai…( vai 21 khó mòn)

Thương con mênh mông chân trời lạ (chỉ hồi mới qua thôi,giờ phố đèn đỏ chắc cũng biết)

lơ ngơ chốn xa xôi…( không chắc. giờ có khi đã có con quốc tịch Tây Tàu biết đâu chừng)

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên…(kệ nó!)

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên…(cũng kệ nó!)

Đêm nay ta vẫn một mình nhớ con…(nhiều người cũng thế!)

Đêm nay ta lại một mình…( với cái chai.lai rai…)

( Nhạc: Thanh Tùng- lời phụ chú: Thanh Kwan )

Advertisements