nghe, thấy và viết / tào lao

duy nhất thiếu…


Oct 26, ’08 1:05 PM

định thôi đủ! không nói đến cái bộ ” ế ti” nữa ,nói mãi nó bảo Kwan mặc cảm” vú vê không bằng số lẻ của huê hậu””.nhưng lại thấy một anh tiến sĩ hùng hồn :”bản tiêu chuẩn sức khoẻ “người điều khiển phương tiên giao thông đường bộ” đã qua 11 lần dự thảo,xin ý kiến góp ý của 64 sở y tế tỉnh thành trực thuộc trung ương.các bv có giường bệnh trực thuộc bộ y tế và các bộ ngành liên quan (bộ giao thông vận tải-bộ công an-bộ lao động thương binh& xã hội) (nguồn báo Tiền Phong 25-10-2008)

“khi nào các loại xe đặc thù được nhập và xử dụng ở VN.bộ y tế sẽ phối hợp với các bộ,nghành để xem xét và quy định bổ sung các tiêu chuẩn cho phù hợp thực tiễn…”

BÌNH LOẠN:

1- NGƯỜI HAY LÀ CHUỘT ĐỂ THÍ NGHIỆM HẢ?

2-RA LUẬT TRƯỚC,NHẬP XE SAU.KIẾM CHÁC BÀI BẢN NHỈ!

3- KHÁ ĐẦY ĐỦ CÁC BỘ,BV -CHỈ THIẾU DUY NHẤT Ý KIẾN CỦA BV TÂM THẦN!

Advertisements