lăng nhăng

chiều 27 tết ,không chủ đích…


có gì như sến nụ

nở một bông to đùng/chiều cuối năm/nằm cuối chiêu…

có gì như nụ sến

nở tòe loe trong mồm/nở tòe loe trong hồn/nở tòe loe trong…

làm thơ phải tránh vần ồn…

thôi vậy

nở tòe loe/nở từa lưa/nở tà la…

vậy là vần a…

chiều cuối năm buồn hiu con cún già

nhớ nắng

có gì như sến nụ

nở một bông to đùng…

em ơi !ta đã khật khùng…

Advertisements