nhảm

bây giờ mới nhớ…


Jan 19, ’09 7:18 PM

chẳng bao giờ nhớ được ngày sinh.chưa bao giờ làm sinh nhật từ lúc …có ngày sinh.bây giờ lại rất nhớ ngày sinh.bây giờ lại nhớ kỹ ngày sinh…bởi vì:

“giời ôi! sinh nhật của ta/là ngày nó cắn Hoàng Sa của mình…”

gã bạn làm việc chung an ủi! “thôi anh đừng buồn! nói “đểu” nó là thế này,thôi thì mất cái này được cái khác.thì hôm nay,nước ta có thêm một nhà thơ …tên kwan!”

nó “nịnh đểu”,”nói đểu” đến thế là cùng

chửi đi bà con,chửi nặng vào!

chửi tha hồ đi…

chửi gã tên kwan ấy!

sao lại đẻ vào cái ngày thổ tả này cơ chứ

hu hu!!!

(19-1)

Advertisements