lăng nhăng

ai đồng ý thì đưa tay…


Oct 19, ’08 2:10 PM

1-“Nghĩ về em cũng buồn bằng nghĩ về đất nước này…(*)
Anh thì khác
Nghĩ về đất nước này không vui bằng nghĩ về em
Nghĩ về em không bất trắc
Nghĩ về em cùng lắm là hồi hộp
Đến tìm em cùng lắm là gặp bố em
Có hung ác cũng chỉ thế này là cùng:
-tìm ai?
-dạ tìm…(tự điền tên mình vào đi em)
-dạ em…có nhà không ạ?
Bố em cùng lắm chỉ cáu tiết

-“nhìn dép thì biết!..”
Chẳng làm được gì nhau thêm…

2-còn may mắn không gặp bố em

anh ngu gì không hôn em ngay trước cổng

trước khi chuồn…

3-Nghĩ về em khỏe hơn nghĩ về đất nước này
Cùng lắm thì…đừng nghĩ nữa
Không có gì gây sợ
Không có gì ám ảnh áo sọc rằn
Cùng lắm thì em bảo
Tôi chán anh tới cổ
Biến giùm đi – nhà tôi biết ơn cả họ!

4-Nghĩ về em sướng hơn nghĩ về đất nước này
Ai đồng ý thì đưa tay?

(*) một bài thơ của Diễm Châu -Trình Bày-1972

Advertisements