lăng nhăng

vui đấy nhá.không có buồn chi à!


Aug 11, ’08 7:54 PM

tình cũng khó theo thời cơm áo khó

ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần (*)

thôi em ạ! đưa em về thăm thẳm

có thương thì chừa anh tí tiền xăng!

tình cũng oải theo mùa xăng nhớt oải

ta dìu nhau đi tránh mặt cõi người

tránh không kịp dựng càng xe đứng lại

“muốn gì đây?” nói mẹ ra coi ?

tình cũng dỏm theo thời ai cũng giả

ta dìu nhau thất thểu dưới mặt trời

đừng cưới em ơi nhà ai nấy ở

sốt đất cao tiền cọc mất toi rồi!

(*) thơ nguyễn tất nhiên

Advertisements