lăng nhăng

vàng thu cũng tiết…


Aug 15, ’08 2:01 PM

ta gắn cho cây

khế đang hoa tím vòng dây trắng này

gắn cho con cún lạc bầy

tháng rồi mẹ nó treo ngoài quán kia

gắn cho tình nhỏ nhu mì

một bông hoa để đừng đi lạc đường

mưa dài tháng bảy hơi buồn

vàng thu cũng tiết cô hồn đó em…

buồn theo nhang khói buồn lên…

Advertisements